Förhandlingskonst

Konsten att förhandla hänvisar till en detaljerad diskussion för att nå en gemensam överenskommelse genom ett avtal eller en kompromiss. Det finns fem steg i förhandlingarna. Det första steget är förberedelserna som gör det möjligt för båda parter att fastställa fakta om oenighet för att undvika ytterligare konflikter.

Förhandlingskonst

När de är beredda måste de motstridiga parterna diskutera varför de stöder sina idéer och inte den andras. Detta gör det möjligt för parterna att förstå varandra.

Förhandlingskonst

Målet sätts sedan av båda parter efter diskussion för att undvika hinder för överenskommelse.

Förhandlingskonst

Avtalet upprättas sedan och ett genomförande för att avsluta oenigheten förseglas.

300115Förhandlingskonst

Konsten att förhandla är viktig för att lösa inhemska, juridiska, statliga och industriella tvister.